Juni 2022

Bryggbesiktning genomförd

Under slutet av maj genomfördes en dykbesiktning av våra bryggor. Generellt är statusen god för 600-bryggan och 500-bryggan. Ett fäste måste dock åtgärdas på 500-bryggan. 400-bryggan måste dock åtgärdas på ett antal punkter, b l a båda landfästena samt några av de yttre fästena. Arbetet med att åtgärda 500- och 400-bryggan kommer att genomföras måndag den 13e juni samt tisdag den 14:e juni. Var därför särskilt uppmärksam och aktsam om Ni planerar att använda båten dessa datum, det kan finnas dykare i vattnet som reparerar våra bryggor!

Miljöinspektion genomförd

Värmdö kommun har genomfört en miljöinspektion av klubbens hamnanläggning. Det mesta ser bra ut enligt deras inspektion och tillhörande protokoll. Vi behöver emellertid komplettera med att upprätta en handlingsplan gällande utfasning av TBT-båtar. Båtar med TBT-färg är sedan tidigare förbjudna i vår hamn men vi behöver försäkra oss om att vår hamn inte har några TBT-båtar. Vi återkommer inom kort gällande handlingsplan kring eventuella båtar med TBT-färg. Fokus i vår handlingsplan är båtar som är äldre än 1995. På nedanstående länk kan du läsa mer från Värmdö Kommun gällande hantering av TBT-färg i Värmdös hamnar.

https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/hallbartbatliv/informationtillbatklubbaromhandlingsplanforavvecklingavtbtpabatskrov.4.3f608de017ce4d060be610c8.html

Trevlig båtsommar önskar styrelsen!

Maj 2022

Upprustning av prickarna i kanalen!

Upprustning av prickarna i farleden i kanalen mellan Björnöfjärden och Eknäsviken har startat. Utprickningen har inte underhållits på flera år och farleden håller inte måttet längre vad gäller säkerhet m m.
Arbetet med upprustningen av kanalen är ett samarbete mellan de fyra klubbarna som idag nyttjar kanalen, d v s ÄBS Toholmen, Långviks Båtklubb, Ingarö Segelsällskap (ISS) samt ILBK. Arbetet leds av ABS Toholmen och målsättningen är att göra klart utprickningen nu under maj.
Hos ILBK koordinerar Jonas Andersson aktiviteterna i kanalen. Du som är intresserad att hjälpa till under maj kan kontakta Jonas direkt på mail: suppleant@ilbk.se. Följande dagar är planerade; kl 18.00 vid hamnen på Toholmen: Tisdag 17e maj, tisdag 24e maj samt tisdag 31a maj.
Arbetsinsatsen handlar om att köra ut med ”bojekan” och tillsammans med ett arbetslag sätta ett par prickar på plats. Vi likställer en arbetsinsats (en kväll) i kanalen som ett deltagande vid städdag vilket gör att du kan skippa städdagen i höst men ändå tillgodogöra dig arbetsrabatten genom att ha en rolig och betydelsefull kväll i kanalen istället! Hör av dig till Jonas så gör du en insats för klubben och båtlivet i viken!

Hälsar styrelsen!

Områden som skall förses med nya prickar markerade med blått ovan. OBS, ovanstående är en illustrativ skiss och skall ej användas för navigering.

April 2022

Vaktlistan för 2022 klar

Vaktlistan är nu låst för säsongen 2022! Glädjande nog använde ca 85% möjligheten att boka sitt pass själv, alltså behövde vi bara fördela ut 15% av passen i år. Alla vaktbokningar generar ett bekräftelsemail som skickas till din registrerade e-mailadress. Om du trots allt är osäker när du har ditt vaktpass hittar du vaktlistan under medlemssidorna eller i vaktpärmen i vaktstugan. Påminnelse sänds ut via SMS och E-mail.

Syns på städdagen!

Mars 2022

Då var årsmötet 2022 genomfört!

Cirka 35 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka.

En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Rickard Jacobsson (nyval), Thomas Mellberg (nyval), Cissi Beckman, Denny Abrahamsson, Joakim Bredbo samt Jonas Andersson. Styrelsen har sitt första möte i början av april då de olika funktionerna/rollerna fördelas. Vidare beslutade årsmötet att de två båtplatserna som klubben äger skall bjudas ut till försäljning genom en sluten anbudsprocess. Styrelsen återkommer kring förfarande gällande anbudsprocessen. Vidare påminner vi om att vaktlistan fortfarande är öppen för bokning t o m 8:e april, därefter fördelas ej bokade pass och en slutgiltig lista distribueras i samband med städdagen. Du loggar in via ditt baskonto för att boka pass: ”https://bas.batunionen.se/Account/LogIn”

Avslutningsvis tackade årsmötet Peter Malm och Sten Söderberg för förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet under en sammanlagd tid av nästan 20 år! Mer detaljer hittar du i protokollet som publiceras under medlemssidorna när det är signerat!

Februari 2022

Nu har vi skickat ut kallelsen till årsmötet. Kolla din mail! Restriktionerna gällande Covid-19 är nu avvecklade varför vi kan genomföra mötet enligt plan. Mötet genomförs söndagen den 13:e mars kl 10.00 vid Ingarö Församlingsgård invid Ingarö Kyrka.

Även om restriktionerna upphört uppmanar vi alla att ändå vara försiktiga och hålla avstånd. Känner man symtom så rekommenderar vi att man stannar hemma!

Välkomna till mötet!

Här håller vi årsmötet!

Hälsar styrelsen!

Januari 2022

Nu går vi mot ljusare tider igen och vi har äntligen satt ett datum för årsmötet. Årsmötet blir söndagen den 13/3 kl 10.00. Ingarö församlingshem invid Ingarö kyrka är bokat för mötet. Vi avvaktar naturligtvis situationen gällande pågående pandemi (Covid-19) och återkommer med ny information om vi återigen måste hålla mötet utomhus i hamnen.

Väl mött!!