January – 2019

Gott Nytt Båt År!

Vi börjar året med en glad nyhet, datum för årsmötet är bestämt och i år blir det i en ny lokal.

Kallelse till ILBK Årsmöte 2019

Tid: Söndag den 10 mars kl. 14:30

Plats: Stora salen Ingarö Församlingsgård (vid Ingarö Kyrka) observera den nya lokalen

 


SPAM FICK ONE.COM ATT STÄNGA NED HEMSIDAN

De få möjligheter vi haft att ta in kommentarer från Er medlemmar har missbrukats av spammare. Vi har haft viss blockering och kommentarer har raderats – men det har inte räckt till utan ONE.COM kunde godtyckligt bara stänga ned vår sida. Efter ett omfattande systemarbete så har sidan kommit upp igen och det skall nu inte vara möjligt att kommentera någonting (och på det sättet blockera oss igen). Bästa sättet att komma i kontakt med oss blir därför via mail innan vi hittar en lösning på detta.


 

December – 2018

Tack för Det gångna året

Tack för det gångna året önskar ILBKs styrelse alla medlemmar och:

God Jul och ett
Gott Nytt År

 

Samtidigt vill vi påminna om att senaste datum för att lämna in motioner till årsmötet 2019 är den 15 januari…

Oktober – 2018

Levande kust – nu i vår hamn!

Läs om vår Björnöfjärd, som var en av de mest övergödda fjärdarna i Stockholms skärgård men nu är frisk med klart vatten och rikt djur- och växtliv! Klicka här för att läsa mer

Höstens Städdag 2018

Så har det blivit ordentlig höst och med den så har vi i klubben haft vår traditionsenliga städdag. Eftersom det var eldningsförbud så fick vi lägga band på våra förmågor att bränna upp vass mm – men vi fick desto mer tid att ägna oss andra sysslor. Efter ett hårt och intensivt arbete var det också dags för den sedan sommaren efterlängtade Gulaschsoppan och som traditionen bjuder lagad av klubbens mästerkock Hartmut. Den smakade utmärkt och allting gick åt med en försvinnande fart.

September 2018 – Inför Höstens Städdag

Höstens städdag den 6 Oktober 2018

Då har det blivit dags att ”Stänga Sommarsäsongen 2018” med en trevlig städdag. Klockan 10.00 samlas vi i hamnen för att städa upp, ta bort badstege samt stänga av vatten och el. OBS! Det finns risk att det blir sista året med den traditionella, mustiga och mycket goda Gulaschsoppan – så passa på medan möjligheten finns och delta på städdagen.

För något år sedan städade vi bort gamla, övergivna småbåtar som lagts upp på land. Inför våren gör vi nog samma sak igen – se därför till att båt upplagd på land, är tydligt märkt med båtplatsnummer. Omärkta båtar är övergivna och städas bort av klubben.

Vi ses på städdagen!

Augusti 2018 – Kallelse till Extra Medlemsmöte

Kallelse till Extra medlemsmöte i ILBK

Tid:      Lördag den 1 september kl. 10:00

Plats:   Hamnen, Båthamnsvägen Ingarö

ILBK hälsar alla klubbmedlemmar välkomna till Extra Medlemsmöte.

Syftet med mötet är att besluta om en ökad kostnadsram för upprustningen av klubbens landfästen till bryggor.

Vid årsmötet 2018.11.03 fick styrelsen mandat att renovera landfästet till ”500-bryggan” och en kostnadsram. I arbetet inför detta har konstaterats att samtliga bryggfästen behöver renoveras och att arbetet är mer akut och komplicerat än vad som först framkommit.  Styrelsen har efter kontakt med flera leverantörer funnit att ett sammanhållet arbete med samtliga bryggor både är nödvändigt samt mest kostnadseffektivt för klubben och har därför tagit fram ett förslag. Detta överskrider dock den beslutade ramen och styrelsen kallar därför till ett extra medlemsmöte för beslut i frågan.

 

Juli 2018 – Eldförbud i hamnen

På grund av hög risk för brand i skog och mark råder eldförbud i hamnen vilket även inkluderar fimpning av cigaretter. Alla och i synnerhet medlemmar skall därför avstå från att fimpa eller kasta cigaretter i och omkring hamnen!

Ha en fortsatt riktigt god båtsommar!

Juli 2018 – VIKTIG INFORMATION OM LÅSET TILL BOMMEN!

Ver ber vänligen men bestämt alla medlemmar observera att låset bara kan öppnas med den specialnyckel som delats ut de senaste åren. Så här måste din nyckel se ut och det är endast den och ingen annan nyckel som fungerar.

Andra nycklar skadar låset vilket leder till reparationer på cirka 5.000 kronor varje gång. Användning av felaktiga nycklar är vandalism och ersättningskrav kommer att ställas på den som ertappas med detta!

Nycklar har delats ut under städdagarna de senaste åren. Behöver Du ny nyckel tag kontakt med hamnkapten Denny Abrahamsson.

1 2 3 4 5 6